Soveltavan liikunnan Perheliikuntaleikkikoulu 4-8 v. (2015-2019 syntyneet lapset)

vapaata paikkaa
10
Aika tiistai klo 19-19.45
Paikka Merikosken koulu, Ankkurisali (Kauppaseurantie 2)
Ohjaaja Hanna Pentilä (hanna.pentila@hotmail.com), Hanna Hirttiö (hanna.hirttio@student.oulu.fi) ja Aino Ollikainen
Pidetään 29.8.2023 - 12.12.2023
Ilmoittautuminen
11.7.2023 klo 8:00 - 22.10.2023 klo 23:59
Ilmoittautumisen tila Ilmoittautuminen on ohi

Kuvaus

Ryhmä on tarkoitettu 4-8-vuotiaille lapsille ja lapsen omalle aikuiselle.
Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on asiantuntijoiden laatima lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaohjelma, jota ohjaajat soveltavat ryhmään osallistuvien lasten toimintakyvyn mukaan. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on esimerkiksi vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista. Ryhmään tullakseen lapsella ei tarvitse olla diagnoosia.
Suomen Olympiakomitean liikkariohjelman arvot ovat lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki. Soveltavan liikunnan Liikuntaleikkikouluryhmässä lapsella on mahdollisuus harjoitella ja oppia motorisia perustaitoja leikinomaisesti ja lapsilähtöisesti yhdessä oman aikuisen kanssa ohjaajan ohjauksessa.
Ryhmässä harjoitellaan liikunnan perustaitojen lisäksi erilaisia käsitteitä, kehon tuntemusta, ratkaisemaan annettuja liiketehtäviä ja toimimaan yhdessä. Ohjauksen tukena hyödynnetään muun mussa kuvia ja tukiviittomia.
HUOM! Liikuntatila ei ole esteetön (kysy tarvittaessa lisätietoa).