Gymnastikskola
6
vapaata paikkaa
125 €
Hinta liiton jäsenille
Hinta ei-jäsenille 150 €
Aika 2.10.2021
Alue Pohjanmaa
Paikkakunta Vaasa
Kesto 16 tuntia
Hinta liiton
jäsenseuralaisille
125 €
Hinta ei-jäsenille 150 €
Hinta sisältää Opetuksen, verkkoympäristön käyttöoikeuden ja sähköisen materiaalin
Tiedustelut eija.ojala@voimistelu.fi puh. 050 5587228
Lisätiedot
Ilmoittautumiset
viimeistään
20.9.2021
Ilmoittautumisen tila Ohi
Koulutuksen esittely

Gymnastikskola - mer kvalitet och rörelse i barns träning!

Gymnastikskola är Voimisteluliittos modell för gymnastik av hög kvalitet för barn. Här inleds stigen för såväl unga gymnaster som dansare. Innehållet i gymnastikskolan inkluderar gymnastikens kvalitetsfaktorer, enhetliga verksamhetsmodeller, material och planer. Syftet med utbildningen är att göra ledare och tränare bekanta med gymnastikskolans innehåll, pedagogik och nationella lektionsmodeller. Fokus för utbildningen är på det pedagogiska innehållet i att vägleda barn, lekar, grundläggande gymnastikfärdigheter samt övning av grundläggande motoriska färdigheter.

Kursen genomförs i två delar: ca 8 timmar genomförs som självständigt e-lärande inför närstudiedagen och den andra delen är ca 8 timmar som närundervisning i gymnastiksal. Förutsättningen för att delta i närstudiedagen är att distansuppgifterna är genomförda i förväg.

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för ledare och tränare i barngrupper som har avslutat Gymnastikledarens start eller har motsvarande färdigheter. Det rekommenderas att tränare genomför gymnastikskola-utbildningen innan förbundets lajitaito-kurser.